Social-etisk kunstpraksis
2 okt 2021  kl. 14-16

JK: The space consists of a circle that travels in time. Performance.
JK: The space consists of a circle that travels in time. Performance.

Maria Projektet er et kunstprojekt, der med base i Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for samtale, samvær og samfund via undersøgelser i kirkens og billedkunstens rum og praksis. Projektet er drevet af en idé om kunsten som et forum for metodisk udveksling og udvikling, og projektets værker er derfor også forskellige forsøg på at udvikle en social-etisk tilgang og metode, der kan sætte nye dagsordener for hvordan vi – i kirken, kunsten og samfundet – lytter, taler, handler og tænker socialt-etisk.

De deltagende kunstnere er:
Hanne Lise Thomsen, J&K, Kenneth Balfelt Team, Khaled Barakeh, Santiago Mostyn, Stine Marie Jacobsen og Tamar Guimarães + Ronah Sadan

Maria Projektet indledes i efteråret med en række samtaler og aktiviteter under titlen PRAXIS, der både introducerer de deltagende kunstnere og deres metoder og inviterer organisationer og aktører dedikeret det social-etiske arbejde lokalt på Vesterbro, nationalt og internationalt til at perspektivere og informere om den virkelighed projektet retter sig mod. PRAXIS vil være en dialogisk kanal for projektets løbende refleksioner over både kirkens og kunstens metoder og normer i mødet med virkeligheden.

Maria Projektet er støttet af bl.a. Statens Kunstfond og Bikubenfonden, Københavns Stift, Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg.

Arrangementet foregår på engelsk og er gratis, men kræver tilmelding via mail: mariaprojektet@folkekirken-vesterbro.dk

Læs mere om Maria Projektet på hjemmesiden.

Kilde: Maria Projeket

Maria Projektet

Mariakirken
Istedgade 20
1650 Kbh. V

Gratis entré

Social-etisk kunstpraksis
2 okt 2021  kl. 14-16

Del

'Social-etisk kunstpraksis'

Facebook