For partnere 2021

Kære samarbejdspartner

Vi glæder os til årets Art Week!

Jeres udstillinger og events under Art Week bliver præsenteret en række steder, digitalt og på print. Husk, at vores trykte programavis for første gang præsenterer alt jeres indhold samlet, både events og aktuelle udstillinger.

Sidste frist for indsendelse af jeres materialer til jeres programside er 12. august! 

Sådan indsender I jeres programindhold:

For at sikre, at vi har alle de nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet to skabeloner: Én for udstillinger, én for events.

Eventskabelon fx bruges til

Kunstermøde, debat, kurator talk, performance, koncert, VR, Omvisninger:

Udstillingsskabelon bruges til:

Udstillinger – herunder ferniseringer og finissager.

 

Step 1:

Udfyld én event-skabelon for hver af jeres events under årets Art Week og én udstilling-skabelon for hver af de udstillinger, I præsenterer under Art Week.

Gem hver skabelon og navngiv på denne måde:

navn på jeres udstillingssted-event-titel på event

navn på jeres udstillingssted-udstilling-titel på udstilling

Download skabelon til events under Art Week: xx_EVENT_xx_skabelon

Download skabelon til jeres udstillinger under Art Week: xx_UDSTILLING_xx_skabelon

 

Til hver udstilling og event kan I medsende 1-4 billeder (i 300 dpi) gerne navngivet således:

udstillingsstedets-navn-kunstners-navn-værkets-navn-årstal-fotografens-navn

Husk at indsætte filnavn i den relevante skabelon for udstilling eller event.

 

Husk, at jeres indsendte billedmateriale skal være clearet med alle rettighedshavere til brug på web og print i Art Week-regi, altså både til presse og markedsføring.

 

Step 2:

Inden 12. august skal I sende en mail til: koordinator2@artweek.kunsten.wp.stage.ng.peytz.dk med jeres stednavn og ”program” i emnefeltet. (F.eks: ARKEN – program)

I mailen skal I vedhæfte dine udfyldte skabeloner og vedhæfte billeder.

 

Oplys desuden følgende i mailen:

– jeres udstillingssteds navn

– faste adresse

– webadresse

– åbningstider under Art Week

– oplyse om evt. entré

 

Derefter:

Når vi har modtaget din mail, begynder vores arbejde med at samle årets program.

Hvis vi mangler materiale eller har spørgsmål til det indsendte, vil vi kontakte jer.

Primo september vil I modtage en pdf af, hvordan jeres events og udstillinger er præsenteret i Art Week Avisen. Her er mulighed for at læse grundig korrektur. 

 

OBS:

Hvis I får behov for at ændre/rette jeres program i forhold til datoer, tidspunkter, titler etc. efter deadline 12. august, så hold jer ikke tilbage. Send en mail med tydelig angivelse af ændringerne til: koordinator2@artweek.kunsten.wp.stage.ng.peytz.dk og skriv jeres stednavn og “ændringer” i emnefeltet.

Vi glæder os stort til at invitere publikum ind i kunsten. Sammen med jer!